Ofschoon onze Defender al perfect was toen hij de Solihull Plant Factory verliet, hebben wij de vrijheid genomen een paar kleine modificaties aan te brengen zodat onze Defender onze Defender werd.