Ref 100?

Ref 100?

by

ECE REF Hella

Samenvattend:

  1. De totale verlichtingssterkte van het grootlicht mag niet boven referentiegetal 100 uitkomen.
  2. Het referentiegetal staat op het lampglas van de koplamp en de verstralers.
  3. Er mogen nooit meer dan 4 verstralers tegelijk branden.
  4. De verstralers mogen enkel per paar gemonteerd worden.

 

Het monteren van extra verlichting op onze geliefde reisvoertuigen is een leuk onderdeel van de voertuigpreparatie. Het is naast het -soms noodzakelijk- kunnen beschikken over extra licht ook een gezichtsbepalend item waar je je auto een bepaalde uitstraling mee kunt geven. De een kiest voor een ingetogen look met subtiel aangebrachte verstralers, de ander voor uitbundige en nadrukkelijk aanwezige armaturen. Ook zijn de led balken in opmars die soms de volledige breedte van het dak beslaan. Maar waar moet je nu eigenlijk op letten om ook nog aan wettelijke voorschriften te voldoen en te voorkomen dat je in landen zoals Oostenrijk en Noorwegen waar men actief aan het controleren is op extra aangebrachte verlichting in de problemen komt?

Het referentiegetal (ref.) geeft aan welke maximale lichtsterkte een verstraler levert. Aan de hoogte van het getal zie je snel en eenvoudig hoe krachtig een verstraler is.
Het referentiegetal wordt berekend op basis van de maximale lichtsterkte in Candela en is alleen van toepassing op het groot licht, waar ook verstralers onder vallen. Volgens de sinds 2009 geldende ECE-regeling mag de som van referentiegetallen van alle gemonteerde verlichting de bovengrens van 100 per voertuig niet overschrijden. Hierbij worden de beide waarden van het standaard grootlicht (linker en rechter koplamp) en de waarden van verstralers bij elkaar opgeteld. Het referentiegetal van de verstraler is te vinden op het lampglas, naast het E-typekeurmerk.

light-distribution

Wat kan ik doen?

1. Het gewenste type verlichting uitzoeken, bijv. verstralers met lage referentiegetallen zijn geschikt voor trajecten met veel bochten, terwijl verstralers met hoge referentiegetallen geschikt zijn voor voor lange, rechte trajecten.
2. De referentiegetallen van het standaard grootlicht (linker en rechter hoofdkoplamp) en die van de extra verstralers bij elkaar optellen. Dit totaal mag de bovengrens van 100 per voertuig niet overschrijden, anders riskeer je een boete.

Wat zegt dit referentiegetal nu eigenlijk?

Een verstraler met het referentiegetal 17,5 straalt breed en vol, maar niet zo ver als een verstraler met een referentiegetal van 37,5.
Voor lange rechte wegen is daarom een verstraler met ref. 37,5 of hoger ideaal, terwijl gedeelten met veel bochten (vooral in bergachtige omgeving of op greenlanes) beter worden verlicht met een verstraler ref. 17,5.

Als ik nu verstralers monteer met ref 17,5, mag ik dan 5 stuks verstralers (= ref 87,5) laten branden? Volgens de ECE-regeling 48 mogen in Europa maximaal vier verstralers (inclusief het standaard grootlicht) tegelijk branden. Alleen voor voertuigen boven 12 ton is een aantal van zes verstralers toegelaten. Je kunt er voor kiezen om de koplampen af te koppelen, maar dan nog mogen er maar 4 stuks branden. Daarbij is een oneven aantal verstralers niet toegelaten, volgens de regeling mogen verstralers alleen per paar worden aangebracht.
Hoe zit dat dan met de led balken eigenlijk?
Een led balk is een doorontwikkeling van de werklamp en valt buiten de ECE-regeling 48. Pas als een led balk een referentiegetal heeft (en die zijn er maar heel erg weinig) mag deze legaal als verstraler toegepast worden. Dit wil dus zeggen dat een led balk alleen op eigen terrein en buiten de openbare weg gebruikt mag worden, for offroad use only dus. Hou hierbij wel in gedachten dat meeste greenlanes die wij betitelen als ‘offroaden’ nog steeds gewoon tot de openbare weg behoren.

En hoe sluiten we de verstralers volgens de regels aan?

De verstralers voor het grootlicht mogen enkel gelijktijdig of per paar ingeschakeld worden. Als er twee extra verstralers voor het grootlicht gemonteerd zijn, mogen er niet meer dan 2 paren tegelijk branden. Bij de omschakeling van dimlicht naar grootlicht moet er ten minste 1 paar voor het grootlicht ingeschakeld worden. Bij het dimmen moeten alle grootlichten tegelijk uitgaan.
Wat de montage betreft zijn de regels versoepeld, voor zowel de montagehoogte als de montagebreedte zijn geen speciale voorschriften van toepassing behalve het zodanig gemonteerd zijn dat de chauffeur geen hinder heeft van weerkaatsingen.

Dit artikel is slechts een beknopte samenvatting ter informatie van de voor ons belangrijkste aspecten uit de ECE-regeling 48.
De gebruikte bronnen zijn het ECE-reglement 48 en de brochure ‘wettelijke voorschrifen’ (nr 9Z2999534-223) van de firma Hella KGaA

 

PageLines